phrae-nakara-hotel-logo-small-eng-white

slogan-thaiโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแพร่ ศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาแห่งใหม่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งเชื่อมโยงไปยังประตูสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
ประกอบด้วย 6 ห้องประชุมสำหรับการประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ห้องประชุมสามารถรองรับได้ถึงสูงสุดถึง 700 คน
รวมไปถึงบริการจัดเลี้ยงทั้งงานวิวาห์ งานสัมมนา หรืองานฝึกอบรมต่างๆ ครบถ้วนด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์รุ่นใหม่
ดังนั้นโรงแรมแพร่นคราจึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและองค์กรเอกชนมากว่า 30 ปี

โรงแรมแพร่นครา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ บนถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ให้บริการห้องพัก 139 ห้องสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและการตกแต่งใหม่
ซึ่งจะทำให้แขกผู้เข้าพักสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของเมืองและผู้คนอันมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองแห่งนี้
ซึ่งถูกรวบรวมและผสมผสานเข้ากับงานสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย

นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายที่จะให้บริการแขกผู้เข้าพักทุกเวลา
อาทิ บริการนวดแผนไทย ร้านค้าซูวีเนียร์สินค้า หลากดีไซน์จากชุมชน ร้านกาแฟ ร้านอาหารและบาร์ เป็นต้น