ศูนย์การประชุมอันดับหนึ่งแห่งภูมิภาค เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ AEC และเป็นผู้นำในการจัดงานทุกรูปแบบของจังหวัดแพร่”

โรงแรมแพร่นครา ศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาแห่งใหม่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งเชื่อมโยงไปยังประตูสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
ประกอบด้วย 6 ห้องประชุมสำหรับการประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ห้องประชุมสามารถรองรับได้ถึงสูงสุดถึง 700 คน
รวมไปถึงบริการจัดเลี้ยงทั้งงานวิวาห์ งานสัมมนา หรืองานฝึกอบรมต่างๆ ครบถ้วนด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียง
และโสตทัศนูปกรณ์รุ่นใหม่ พร้อมบริการจัดเลี้ยง

รายละเอียดห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

ที่ ชื่อ Class room Theater โต๊ะจีน
1 ห้อง นครา แกรนด์บอลรูม 130-320 200-700 500
2 ห้อง นครา พาวิเลียน 50-120 50-160 150
3 ห้อง นครา มีทติ้ง รูม 20-40 20-70 50
4 ห้อง นครา@9 50-80 50-120 150