tab

Event 1

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์จัดโครงการ”พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ”เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานต้อนรับส่วนหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น “โรงแรมแพร่นครา”โดยวิทยากรคุณนภทีป์ แสงทอง และได้รับเกียรติจากคุณนพัฐกรณ์ สร้อยมุขถ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องช้างผาด่าน โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

thumbnail_event-1-2thumbnail_event-1-3

 

thumbnail_event-1-5thumbnail_event-1-1


Event 2

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุค Digital Economy”โดยบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

thumbnail_event-2