ห้องนคร แกรนด์บอลรูม (Nakara Grand Ballroom)

ห้องนคร พาวิเลียน (Nakara Pavilion)

ห้องนครา มิทติ้งรูม (Nakara Meeting Room)

ห้องนครา แอทไนท์ (Nakara@9)